English

Usprawnianie działalności operacyjnej

Usprawnienie działalności operacyjnej ma przynieść naszym Klientom wymierne korzyści w postaci:

 

  • lepszego wykorzystania zasobów
  • poprawy jakości
  • zwiększenia skali działania w oparciu o dotychczasowy potencjał

  
 
      
  • redukcji kosztów
  • eliminacji nierentownych obszarów
  • eliminacji niesprawnych procesów
 

 

 
 
 
 
 
 
Zakres naszych usług obejmuje wdrażanie programów efektywności operacyjnej, wypracowywanie nowego modelu operacyjnego, jak również realizację programu redukcji kosztów.
 
W ramach usługi przygotowania i wdrożenia programu efektywności operacyjnej, analizie poddawane są procesy i operacje realizowane w przedsiębiorstwie z punktu widzenia ich jakości, kosztów realizacji oraz efektywności. Odniesienie ich do najlepszych praktyk w kraju i na świecie oraz dogłębna analiza pozwalają na przygotowanie portfela inicjatyw usprawniających oraz efektywne wspieranie naszych klientów w procesie wdrożenia programu usprawnień.
 
Opracowując i wdrażając nowy model organizacyjny przedsiębiorstwa, polegający na przeprowadzeniu restrukturyzacji organizacyjnej firmy, dokonujemy oceny głównych procesów biznesowych, analizujemy silne i słabe strony organizacji, a także system HR oraz kompetencje pracowników. Analiza efektywności zatrudnienia, z punktu widzenia jego struktury oraz poziomu, pozwala na wypracowanie propozycji zmian organizacyjnych, które pozwolą na osiągnięcie założonych celów.
 
Współpracując z Klientem dbamy o uwzględnienie w analizie i będących jej wynikiem rekomendacjach specyfiki przedsiębiorstwa oraz stawianych celów.

 

APAX Consulting Group sp. z o.o. SK
ul. Grzybowska 87 00-844 Warszawa
CMS Edito Powered by: