Zarządzanie tymczasowe

W ramach usługi Zarządzania tymczasowego (Interim Management) oddajemy do dyspozycji Klienta, na czas realizacji projektu lub zadania, eksperta z wieloletnim doświadczeniem i unikalnymi kompetencjami, niezbędnymi do realizacji projektu/zadania. Zarządzanie tymczasowe jest w wielu przypadkach najbardziej skuteczną oraz korzystną formą osiągnięcia szybkiej poprawy kondycji przedsiębiorstwa lub skutecznego wdrożenia kompleksowego programu zmian.

Skorzystanie z wcześniejszych doświadczeń naszych ekspertów, którzy z powodzeniem zajmowali się transformacją biznesową przedsiębiorstw w różnych branżach oraz rozwiązywali złożone problemy o charakterze zarówno strategicznym, jak i operacyjnym, pozwala na szybką mobilizację i uzyskanie niezbędnego zewnętrznego wsparcia oraz zasobów do skutecznej realizacji ambitnych celów.

Nasi eksperci są delegowani do ścisłego kierownictwa firmy Klienta, jako osoby nadzorujące realizację postawionych zadań i biorące odpowiedzialność za osiągnięcie określonych celów. Opuszczają Klienta w chwili, gdy realizowany przez nich projekt zostanie zakończony, wyniki projektu są satysfakcjonujące dla Klienta, a na miejsce eksperta przyjęty jest nowy pracownik, pełniący rolę menadżera/dyrektora.

W ramach usługi Interim Management oferujemy:

  • Bezpośredni Interim Management – do dyspozycji Klienta delegowany jest nasz menedżer (Interim Manager)
  • Management outsourcing – Klient jest wspierany przez odpowiednio dobranego do zadania wyspecjalizowanego konsultanta lub zespół konsultantów.

W ramach usługi Interim Management realizujemy najczęściej programy związane z usprawnieniem wybranej sfery działalności operacyjnej Klienta (opisane w sekcji Usprawnienia działalności operacyjnej naszej oferty) lub też całościowe programy „pod klucz” zmieniające fundamentalnie sposób działania firmy, w szczególności:

  • Turn around services – usługi skierowane do podmiotów w trudnej sytuacji organizacyjnej lub finansowej, które potrzebują w stosunkowo szybkim czasie (około 6-9 miesięcy) istotnej poprawy podstawowej działalności oraz dodatkowego kapitału/dostępu do środków finansowych
  • Programy transformacji biznesowej– usługi związane z realizacją istotnych zmian strategicznych mające na celu osiągnięcie głównych celów strategicznych w średnim horyzoncie czasowym (1-2 lata).

Przykładowe efekty, które Klient uzyskuje dzięki usłudze Zarządzania tymczasowego:

  • wprowadzenie kompleksowego programu zmian opartego na wiedzy i doświadczeniu naszych ekspertów w zakresie nowoczesnych metod zarządzania
  • usprawnienie systemów zarządzania
  • optymalizacja zatrudnienia
  • poprawa marży operacyjnej
  • redukcja kosztów operacyjnych
  • redukcja kosztów stałych.