Nasze usługi w zakresie Doradztwa Strategicznego zorientowane są na określenie optymalnej drogi rozwoju spośród możliwych wariantów i scenariuszy rynkowych, nakierowane na wzrost wartości firmy. Współpracujemy z naszymi klientami, wspomagając ich w procesie identyfikacji najlepszych możliwości rozwoju. Pomagamy zarówno przygotować strategię, jak też ją wdrożyć.

Wspieramy naszych klientów realizując analizy rynku i zasobów firmy, formułując i oceniając możliwe opcje strategiczne, jak również definiując strategie funkcjonalne oraz biznes plan. Uwzględniamy poziom i możliwą strukturę finansowania. Nasza rola nie kończy się na definicji strategii rozwoju – wspieramy klientów w jej efektywnym wdrażaniu oraz monitorowaniu jej efektów.

Zakres naszych usług w w zakresie Doradztwa Strategicznego obejmuje szeroko pojęte wsparcie przedsiębiorstw w rozwoju ich działalności na polskim rynku. Przeprowadzamy analizy trendów w wybranych segmentach rynku, przyglądamy się konkurencji oraz definiujemy dla naszych klientów profile inwestycyjne ich potencjalnych partnerów.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji na każdym etapie rozwoju Państwa firmy.