W ramach usługi Doradztwa IT wspieramy naszych Klientów w osiąganiu przewagi konkurencyjnej poprzez stosowanie najlepszych praktyk związanych z analizą potrzeb, planowaniem, projektowaniem, wdrażaniem i późniejszą eksploatacją systemów informatycznych, jak również integrowaniem systemów IT.

Opracowujemy i weryfikujemy strategie IT oraz przeprowadzamy analizy rzeczywistych potrzeb naszych Klientów w zakresie niezbędnego wsparcia realizacji ich procesów biznesowych przez rozwiązania informatyczne łącząc nasze doświadczenia w zakresie zarządzania procesami z wiedzą i doświadczeniem w zakresie nowych technologii. Realizując projekty, na życzenie klienta dokonujemy analiz pod kątem kosztów rozwiązań informatycznych oraz możliwości outsourcingu całości lub części procesów IT.

Posiadamy również doświadczenie w realizacji projektów w obszarze bezpieczeństwa informacji, w tym analizy zabezpieczenia systemów informatycznych oraz tworzenia polityk i procedur bezpieczeństwa dostosowanych do potrzeb i specyfiki danej spółki.

W rezultacie dostarczamy naszym Klientom rozwiązania, które pozwalają na ścisłe powiązanie celów biznesowych spółki oraz stosowanych rozwiązań IT, zwracając szczególną uwagę na ich efektywność oraz niezbędny poziom bezpieczeństwa.