English

Doradztwo finansowe

Doradztwo finansowe obejmuje usługi związane z pomocą w przeprowadzeniu transakcji kupna lub sprzedaży firmy oraz pozyskiwaniem kapitału, jak również optymalizacją struktury finansowania.

 

Świadczymy usługi dla Klientów poszukujących firm do nabycia, jak i Klientów poszukujących potencjalnych nabywców swojej firmy. Zakres naszych usług:

 
Analiza potrzeb inwestycyjnych i kapitałowych Klienta:
 
 • Określenie celów strategicznych oraz warunków realizacji transakcji
  kupna lub sprzedaży
 • Przygotowanie Memorandum Inwestycyjnego oraz strategii zakupu
  lub sprzedaży
 • Prowadzenie rozmów z potencjalnymi inwestorami lub nabywcami
 
Pomoc w obsłudze transakcji kupna/sprzedaży:

 

 • Przeprowadzenie Due-Diligence
 • Przygotowanie wyceny przedsiębiorstwa
 • Przygotowanie długiej i krótkiej listy podmiotów do przejęcia lub inwestorów nabywających
 • Pomoc w negocjacjach i sfinalizowaniu umowy kupna lub sprzedaży

 

Usługi zwiększające wartość firmy przed lub po zakupie/sprzedaży:

 

 • W przypadku sprzedaży firmy - program zwiększenia wartości firmy służy wykorzystaniu całego potencjału firmy, przy uwzględnieniu wszystkich czynników zwiększających wartość firmy przy transakcji
 • W przypadku nabycia firmy - projektujemy i wdrażamy programy związane z planowanym wzrostem wartości połączonych firm, wynikające z integracji i konsolidacji działań obu podmiotów (Post-Merger Integration)
 
Przykładowe efekty, które Klient uzyskuje dzięki usłudze Doradztwa finansowego:
 
 • Efektywne przeprowadzenie procesu zakupu/sprzedaży firmy, 
 • Pozyskanie kapitału, 
 • Zoptymalizowanie struktury kapitałowej firmy,
 • Zwiększenie zwrotu na zaangażowanym kapitale.
APAX Consulting Group sp. z o.o. SK
ul. Grzybowska 87 00-844 Warszawa
CMS Edito Powered by: