Projektując ścieżkę kariery każdego z pracowników dbamy o zapewnienie jak najlepszych warunków rozwoju, uwzględniając indywidualne cechy osobowości, talenty oraz ambicje każdej z osób.

 • Osobom rozpoczynającym pracę lub posiadającym niewielkie doświadczenie oferujemy stanowisko Analityka, które pozwoli na rozwój kompetencji zdobytych w trakcie studiów i dotychczasowej pracy oraz nabywanie doświadczeń umożliwiających w przyszłości realizowanie coraz bardziej złożonych i odpowiedzialnych zadań w ramach realizowanych projektów.
 • Osoby posiadające już odpowiednią wiedzę oraz doświadczenie adekwatne dla pracy konsultanta mają szansę dołączyć do naszego zespołu na stanowisko Konsultanta, które wiąże się z samodzielną realizacją projektów.
 • Specjalistom oraz osobom z kilkuletnim doświadczeniem zawodowym, które cechuje doskonała znajomość rynku oraz mogącym w istotny sposób przyczynić się do rozwoju firmy oferujemy stanowisko Menedżera lub Dyrektora.

Prowadzimy również program praktyk, które pozwalają studentom czwartego oraz piątego roku studiów na zweryfikowanie ich wyobrażeń dotyczących pracy w firmie doradczej i dokonanie świadomego wyboru po studiach, a nam na dostrzeżenie ich zalet oraz określenie w przyszłości najodpowiedniejszego kierunku dalszego rozwoju.

Ścieżki kariery

Zakres zadań:

 • zbieranie i analizowanie danych
 • proponowanie rozwiązań oraz ich uzasadnianie
 • rozwiązywanie problemów w ścisłej współpracy z pozostałymi członkami zespołu
 • formułowanie rekomendacji
 • realizacja samodzielnych zadań projektowych
 • rozwój, nauka oraz zdobywanie doświadczeń projektowych i biznesowych

Zakres zadań:

 • samodzielna realizacja złożonych zadań projektowych
 • ocena danych zebranych przez zespół z punktu widzenia ich jakości, kompletności oraz adekwatności do potrzeb
 • analiza i ocena rozwiązań oraz rekomendacji wypracowywanych w ramach zespołu, proponowanie rozwiązań alternatywnych
 • ścisła współpraca z klientem
 • rozpoznawanie i analiza oczekiwań klienta
 • prezentowanie wyników prac
 • rozwój, nauka oraz zdobywanie doświadczeń projektowych i biznesowych

Zakres zadań:

 • zarządzanie projektem
 • weryfikacja wyników prac zespołu projektowego
 • przydzielanie zadań i odpowiedzialności w ramach projektu
 • realizacja zadań projektowych wymagających wiedzy oraz doświadczenia
 • dbanie o rozwój członków zespołu projektowego
 • prezentowanie klientowi wyników oraz produktów prac zarówno w języku polskim, jak i angielskim
 • wspieranie procesu sprzedażowego
 • rozwijanie metodyk
 • dalszy intensywny rozwój, nauka oraz zdobywanie doświadczeń projektowych i biznesowych

Zakres zadań

 • zarządzanie wielowątkowymi projektami oraz programami
 • rozwój i utrzymywanie relacji z klientami
 • sprzedaż projektów
 • przygotowywanie umów
 • kształtowanie ścieżek rozwoju pracowników, wyznaczanie celów, wspieranie w ich realizacji
 • tworzenie oraz rozwijanie produktów i metodyk
 • prezentowanie klientowi wyników oraz produktów prac bezpośrednio dla kadry zarządzającej
 • zdobywanie nowych kompetencji, rozwój osobisty

Zakres zadań:

 • reprezentowanie firmy
 • realizowanie zadań zarządczych o charakterze operacyjnym
 • nadzór nad realizowanymi projektami
 • nadzór nad poszczególnymi obszarami działania firmy, w tym rozwojem usług oraz metodyk
 • rozwój i utrzymywanie relacji z klientami
 • sprzedaż projektów
 • zdobywanie nowych kompetencji, rozwój osobisty

Zakres zadań:

 • reprezentowanie firmy
 • strategiczne zarządzanie firmą
 • udział w kluczowych spotkaniach z klientami
 • rozwój i utrzymywanie relacji z kluczowymi klientami
 • sprzedaż projektów
 • nadzór nad procesem rekrutacji
 • współpraca z firmami partnerskimi
 • zdobywanie nowych kompetencji, rozwój osobisty