Proces rekrutacji został skonstruowany w sposób pozwalający zarówno na rozpoznanie doświadczeń, kompetencji oraz preferencji kandydatów do pracy, jak i zapoznanie ich z oczekiwaniami firmy oraz proponowaną ścieżką rozwoju.

Proces ten składa się z etapów opisanych poniżej, przy czym zakres testów i studiów przypadku, tematyka rozmów kwalifikacyjnych oraz zastosowanie dodatkowych narzędzi są dobierane adekwatnie do stanowiska oraz indywidualnych oczekiwań względem poszczególnych kandydatów.

Proces

Analiza życiorysu oraz listu motywacyjnego pozwala na dokonanie wstępnej selekcji kandydatów oraz ocenę adekwatności ich wykształcenia oraz wcześniejszych doświadczeń do przyszłej pracy.
Rozwiązanie testów oraz studium przypadku pozwala na dokonanie oceny kandydata z punktu widzenia umiejętności analitycznego i logicznego myślenia oraz stosowanego podejścia do rozwiązywania przykładowych kwestii, z jakimi mamy do czynienia w trakcie codziennej pracy projektowej.
Rozmowy kwalifikacyjne prowadzone są zarówno przez Partnera nadzorującego proces rekrutacyjny, jak i koordynatora rekrutacji. W wybranych przypadkach może wziąć w nich także udział Partner Zarządzający lub Menedżer. Celem rozmów kwalifikacyjnych jest szczegółowa weryfikacja doświadczeń oraz kompetencji kandydata, jak również udzielenie odpowiedzi na wszelkie nurtujące go pytania. Dowiadujemy się także jaką wartość dodaną dla zespołu oraz firmy może potencjalnie wnieść osoba rekrutowana. Część rozmowy prowadzona jest w języku angielskim w celu weryfikacji swobody posługiwania się tym językiem przez kandydata.
Narzędzia takie jak dodatkowe testy (np. psychologiczne, językowe) lub Assessment Center (tzw. Centrum Oceny) stosowane są w zależności od wymaganych na danym stanowisku umiejętności. AC jest 4-8 godzinnym spotkaniem w siedzibie firmy, podczas którego czekają na Ciebie różne zadania przygotowane przez koordynatora ds. rekrutacji. Charakter zadań jest każdorazowo dobierany do stanowiska, o które się ubiegasz. AC organizowane w naszej firmie składa się najczęściej z dwóch elementów: zadania grupowego i zadania indywidualnego.
Ostatnim etapem rekrutacji jest weryfikacja referencji (w szczególności etap ten dotyczy osób rekrutowanych na stanowisko Menedżera lub Dyrektora). Proces ten obejmuje przeprowadzenie wywiadów z przełożonymi w poprzednich miejscach pracy, jak również rozmowy z klientami, kooperantami i podwładnymi.