skuteczność

Renoma i uznanie naszych ekspertów świadczy o sukcesie zrealizowanych projektów. Usługi oferowane przez APAX Consulting Group nastawione są bowiem na praktyczny rezultat. Cechuje nas skuteczność podejmowanych działań poparta osiągniętymi przez naszych Klientów wymiernymi rezultatami rynkowymi i finansowymi.

 

Profesjonalizm

Realizujemy projekty gwarantujące naszym Klientom osiąganie spektakularnych sukcesów, popartych wymiernymi efektami. Podejmujemy się bardzo ambitnych wyzwań i wspieramy naszych Klientów w dokonywaniu przełomowych zmian minimalizując przy tym koszty i ryzyko. Utrzymujemy wysokie standardy jakości naszych usług, umacniamy konkurencyjność oraz prestiż naszych Klientów.

 

Doświadczenie

Jesteśmy zespołem doradców i menedżerów z wieloletnim doświadczeniem w wiodących firmach polskich i międzynarodowych. Opracowujemy i wdrażamy programy strategiczne, programy prywatyzacji i restrukturyzacji oraz usprawnień działalności operacyjnej, a także projekty w zakresie pozyskiwania kapitału dla największych firm polskich i zagranicznych działających w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

 

Partnerstwo

Uczestnicząc w pracach zespołów projektowych, pełnimy rolę partnera biznesowego dla swoich Klientów. Nie tylko tworzymy listy rekomendacji określając co należy zrobić, aby poprawić efektywność, ale przede wszystkim w ścisłej współpracy z Klientem wdrażamy niezbędne zmiany, rozwiązujemy problemy, bierzemy na siebie odpowiedzialność za skuteczność zaproponowanych działań.

Kreowanie wartości

Nasze działania wspierają budowanie wartości przedsiębiorstwa Klienta. Do dyspozycji Klienta stawiamy nie tylko bogaty warsztat, doświadczenie i wiedzę, ale także osobiste kontakty oraz w niektórych przypadkach finansowe zaangażowanie w realizowany projekt.